Co je to Zayferus

Historie Zayferu

Aktivní ochrana dravých ptáků
Jak se postarat o poraněného dravce
Výukový program pro školy
Ukázky pro veřejnost
Osvětová činnost
Práce s mládeží
Fotoalbum
zayferus@volny.cz

tel: 608 100 442