Práce s mládeží

Sokolnictví v České republice má dlouholetou tradici, ale pro malou publicitu je veřejnost s tímto nevšedním oborem jen málo seznámena. Mladý člověk, který by měl o sokolnictví zájem, bohužel nemá snadnou situaci.

Myslivecký zákon staví sokolnicky vedeného dravce jako loveckou zbraň, proto musí každý nový zájemce o sokolnictví a držení dravce splňovat následující požadavky : 

-         musí  mít 18 let

-         na základě složení mysliveckých zkoušek obdrží  lovecký lístek  

-         po obdržení loveckého lístku přistupuje k sokolnickým zkouškám

-         stává se členem Českomoravské myslivecké jednoty

-         z Ministerstva životního prostředí, zemědělství a okresních úřadů potřebuje výjimku k držení konkrétního druhu dravce 

Pokud by zájemce bez splnění těchto požadavků dravce držel, vystavuje se nebezpečí stíhání zákonem. V naší republice je několik sokolnických středisek, která se  případného adepta sokolnictví rádi ujmou. Rychleji a odborněji získá znalosti k vedení dravce a tím se vyhne možným omylům. Je to nejlepší možná cesta jak pro adepta, tak i pro dravce.

Naše společnost Zayferus umožňuje přístup žákům místních základních škol na naše základny a seznámení se s dravými ptáky. Mnozí se již stali našimi  sokolnickými adepty, u kterých se snažíme rozvíjet odborné znalosti tohoto oboru s velkým důrazem na ochranu životního prostředí. Těmto mladým lidem umožňujeme každý rok o prázdninách dvouměsíční praxi v Lednici na Moravě, kde jsou s dravci v těsném kontaktu po celý den. Bohužel tuto neocenitelnou zkušenost s více jak dvaceti druhy dravců nemají možnost získat nikde jinde v České republice. Mohou se ji především účastnit pouze vážní zájemci s nejlepšími výsledky. Celý turnus těmto adeptům hradí naše společnost v rámci podpory mládeže k ochraně přírody. Mnozí naši žáci již úspěšně složily závěrečné sokolnické zkoušky a tím jistě přispěli k dalšímu rozvoji sokolnictví u nás.    

napište nám : zayferus@volny.cz