Osvětová činnost

V České republice je pro veřejnost ochrana přírody jen na okraji zájmu. Ochrana dravých ptáků je lidem naprosto neznámá. V této kategorii se přitom nachází největší množství ohrožených druhů u nás. S dravcem se lidé většinou setkají jen na velkou vzdálenost a jedná  se především o běžné druhy. Pokud se už dostanou do bezprostřední blízkosti, jedná se většinou o poraněného dravce.  Bohužel v této situaci lidé neví, jak se mají k dravci stavět. Proto je našim hlavním cílem široká osvěta, především prostřednictvím výukových programů na základních školách. Žáci se mohou zblízka seznámit i s druhy, které jsou již na pokraji vyhubení a dozvědět se o každém mnoho zajímavostí. Letovými ukázkami si mohou prakticky ověřit, co se ze života dravců dozvěděli. S tímto výukovým programem jsme již navštívili více jak jeden tisíc základních škol na území celé České republiky.       

Dalším našim krokem v osvětě jsou letové ukázky dravců pro veřejnost v období školních prázdnin.  Tato akce probíhá každoročně v Lednici na Moravě a je technicky nejrozsáhlejší. Pořádáme zde výstavu  šedesáti dravců spojenou s jejich letovými schopnostmi, loveckým uměním. Můžete se o nich  dozvědět mnoho zajímavých informací. Prostřednictvím této osvěty lidé o nás ví a mohou nás rychleji kontaktovat v případě nálezu poraněného dravce. Tyto první okamžiky pomoci jsou pro zraněného dravce nejdůležitější, než se dostane do rukou odborníka.

napište nám : zayferus@volny.cz