Aktivní ochrana dravých ptáků 

Pod pojmem aktivní ochrana dravých ptáků rozumíme komplexní péči o handicapované dravce s cílem navrátit je zpět k plnohodnotnému životu ve volné přírodě. 

Tento rozsah péče vyžaduje profesionální přístup, kvalitní veterinární zázemí i nemalé finanční prostředky. Naše stanice pro handicapované živočichy je schopna se postarat celoročně nejméně o stovku ptáků. Máme v provozu tři základny rozmístěné na území Brno-venkov, každá o kapacitě třinácti stabilních a několika mobilních voliér. Provoz zde je nepřetržitý.                     

Prvním nezbytným krokem k záchraně oslabeného, nemocného nebo zraněného dravce je jeho kompletní veterinární vyšetření. Tuto odbornou pomoc nám zajišťuje soukromá veterinární ordinace specializující se na nemoci a zranění dravců. Následné léčení dravce si vyžaduje někdy i několikaměsíční péči. Důležitým prvkem rehabilitace je kondiční rozlétání dravce. Za dobu léčení dravec zpohodlní a odvykne svému přirozenému instinktu lovit kořist. Stává se plně závislý na člověku. Spolehlivou cestou k jeho navrácení zpět do přírody je tréning za použití osvědčených sokolnických metod. 

 V našem zařízení jsou i jedinci, kteří jsou trvale handicapovaní. Tyto dravce zařazujeme do záchranného programu  odchovu v zajetí a ve spolupráci s agenturou ochrany přírody  je možné vypouštět jejich mláďata zpět do přírody. V dnešní době se důležitým prvkem při vypouštění stávají

kvalitní monitorovací zařízení. Miniaturní vysílačka upevněná na pero dravce nám  umožňuje zaměřit jeho polohu a tak sledovat po dobu asi jednoho měsíce jeho možné problémy. Nezbytnou součástí se stává terénní automobil, ale ve výjimečných případech, jedná-li se o vzácný druh, jsme schopni použít na monitorování i letadlo.  

 Dravec  v přírodě symbolizuje kontrolku stavu životního prostředí a určitě by si zasloužil větší pozornost než doposud.     

napište nám : zayferus@volny.cz