Výukový program – ukázky pro školy 

V roce 1991 nám byla vnuknuta myšlenka učitelkou základní školy, uskutečnit přednášku o dravcích na škole. Tímto prvním impulsem se rozběhly i další  aktivity v oblasti ochrany dravých ptáků. Nyní jsme již uskutečnili na dva tisíce přednášek spojené s letovou produkcí dravých ptáků, převážně na školských zařízeních. Pro zprofesionálnění našich akcí jsme vynaložili nemalé úsilí i investice. V dnešní době vlastníme největší sbírku 23 druhů dravců a sov v České republice a jsme schopni téměř celou kolekci dovézt na jakékoli místo u nás. Ukázku provádíme pouze venku a to čistě z ochranářských hledisek ( dravec se jen velmi těžko dokáže aklimatizovat velkým výkyvům teplot venkovního mrazivého a vnitřního teplého prostředí, v uzavřeném prostoru se při letu může zranit). Odborný výklad je přenášen profesionální zvukovou aparaturou. Ukázka je vedena s maximálním zabezpečením pro případ   úrazu.

Akce probíhá ve dvou fázích :

·    Třicetiminutová poutavá přednáška o životě každého druhu, odpovědi na dotazy žáků a motivující přezkoušení, kdy jsou nejlepší z nich odměněni zajímavými dárky. Závěrem této části si žáci zblízka prohlédnou a pohladí největší sovu výra velkého. 

·    Nejžádanější letová produkce, imitace lovu, probíhá s maximálním využitím schopností dravců a možností daného prostoru. Samozřejmostí je dokonalé ozvučení komentáře a v závěru jsou nejpozornější žáci odměněni příletem dravcem na jejich ruku. Tato část produkce je časově ohraničena padesáti minutami. 

Žáci mohou vidět zblízka, jak :

                  ·   výr velký, největší naše sova, chytá maketu veverky                    

·   raroh velký uloví obratného zajíce

·   dřemlík tundrový velmi svižně pronásleduje špačka

·   sokol lovecký padá střemhlav na bažanta

·   raroh jižní chytá kličkujícího sysla

·   sokol stěhovavý v rychlosti až 200 km/hod. uloví koroptev

·   sova pálená neslyšně zakrouží a dosedá na ruku

·   jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu

·   puštík obecný dosedá vybranému žákovi na  ruku

·   orel stepní napadá běžící lišku

·  největší z našich dravců orel bělohlavý zakrouží nad jejich hlavami 

Naše kolekce je doplněna  druhy :

výreček malý, sýček obecný, kalous ušatý, sovice sněžní, poštolka obecná, káně lesní, luňák hnědý, luňák červený, ostříž lesní , moták pochop, krahujec obecný a puštík bělavý . 

Doufáme, že vás naše nabídka dokázala zaujmout natolik, abyste se mohli s námi zkontaktovat a domluvit se na možné spolupráci. Určitě by si naše mládež zasloužila větší přehled o přírodním bohatství, které v dnešním přetechnizovaném světě stojí na okraji zájmů. Svou účastí přispějete velkou měrou k tomuto cíli. Výtěžek z této akce je zákonem ošetřen a výhradně použit na veškerou činnost spojenou s ochranou dravců.  

Informace a objednávky na tel.: 05 – 4123 4432, 4123 1478                                                           0601 523 507

napište nám : zayferus@volny.cz