Ukázky na školách

V roce 1991 nám  byla  vnuknuta   učitelkou základní  školy myšlenka, uskutečnit  přednášku  o dravcích na škole. Tímto prvním impulsem se rozběhly i další  aktivity v oblasti ochrany dravých ptáků.  Nyní  jsme  již  uskutečnili  v celé Česká  republice na  čtyři  tisíce  přednášek  spojených s letovou produkcí dravých ptáků, převážně pro základní školy. V dnešní době vlastníme jednu z největších sbírek 35 dravců a sov, kterou  jsme schopni téměř celou dovézt na jakékoli místo u nás. 

Předem upozorňujeme na novou skutečnost, že si nás nyní školy zaměňují za  jinou, nově  vzniklou konkurenční skupinu  ( v roce 2001 viz.obchodní rejstřík ), která provádí podobné ukázky, v méně obsáhlém programu a s maximálním důrazem na velké počty žáků ( někdy i 900 ). Proto si pozorně přečtěte veškeré informace o naší produkci! 

Důležité je vybrat vhodný prostor pro ukázku

Nejvhodnější  je  fotbalový  stadion, ale  dobře  poslouží  i  školní hřiště. Žáci  se  rozmístní kolem ohraničeného prostoru kolem dravců. Klademe důraz na kvalitu ukázky a proto je stanoven počet  na jednu ukázku max. 400 žáků, nejlépe rozdělením na I. a II. stupeň samostatnou ukázkou. Je tak možno lépe přizpůsobit výklad starším i mladším žákům. Tím se využije i efektivněji celkový čas na letovou produkci o kterou je největší zájem. Odborný výklad je přenášen profesionální zvukovou aparaturou i během letové části. 

Akce probíhá ve dvou fázích

Třicetiminutová poutavá přednáška o životě každého druhu, odpovědi  na dotazy žáků a  motivující přezkoušení, kdy jsou nejlepší z nich odměněni zajímavými dárky. Závěrem této části si žáci zblízka prohlédnou a pohladí největší sovu výra velkého.

Nejžádanější letová produkce, imitace lovu, probíhá s maximálním využitím schopností  dravců  a možností daného prostoru. Žáci se rozmístí na úroveň hřiště. Samozřejmostí je dokonalé ozvučení komentáře a v závěru jsou nejpozornější žáci odměněni příletem dravce na jejich ruku. Tato část produkce je časově ohraničena padesáti minutami.

Tento čas maximálně využíváme pro praktické předvedení dokonalé imitace lovu za použití speciálně tažné techniky pro lovené vycpaniny.

  Přílet dravce na ruku je největším zážitkem jak pro malé, tak i velké.

Dravci, které na ukázkách pouštíme mají někteří i 15 let, jako výr Zuzanka.

Zakládáme si na dokonalém napodobení lovu dravců v přírodě. Našim unikátem je výr Zuzanka lovící veverku, orel chytající lišku, jestřáb kunu a nejvzácnější orel bělohlavý zakrouží nad hřištěm. Jedinečné jsou i lety ostatních dravců a sov.

V ukázce vám předvedeme i ty největší dravce. Tři orli v programu létají vždy.

K transportu dravcu potřebujeme několik aut.

Žáci mohou vidět zblízka jak

 • Výr velký, největší naše sova, chytá ve dne maketu veverky
 • Raroh velký uloví obratného zajíce
 • Sokol lovecký chytá vyhozenou maketu bažanta
 • Raroh jižní pronásleduje kličkujícího sysla
 • Sokol stěhovavý v rychlosti až 200km/h uloví koroptev
 • Sova pálená neslyšně zakrouží a dosedá na ruku
 • Jestřáb lesní v okamžiku dokáže chytit kličkující kunu
 • Puštík obecný dosedá vybranému žákovi na ruku
 • Orel stepní dohání běžící lišku
 • Orel bělohlavý zakrouží majestátně nad vašimi hlavami

Naše kolekce druhů

 • Výreček malý
 • Sýček obecný
 • Kalous ušatý
 • Sovice sněžní
 • Poštolka obecná
 • Poštolka vrabčí
 • Káně lesní
 • Včelojed lesní
 • Luňák hnědý
 • Luňák červený
 • Ostříž lesní
 • Moták pochop
 • Krahujec obecný
 • Puštík bělavý
 • Kulíšek nejmenší
 • Sokol lovecký
 • Orel bělohlavý
 • Orel stepní
 • Jestřáb lesní
 • Puštík obecný
 • Sova pálená
 • Výr velký
 • Raroh velký
 • Raroh jižní

Doufáme, že vás naše nabídka dokázala zaujmout natolik, abyste se mohli s námi zkontaktovat a domluvit se na možné spolupráci. Určitě by si naše mládež zasloužila větší přehled o přírodním bohatství, které v dnešním přetechnizovaném světě stojí na okraji zájmů. Svou účastí přispějete velkou měrou k tomuto cíli. Výdělek z našich akcí je v souladu se zákonem použit výhradně na činnost spojenou s ochranou dravců.

608 100 442       601 523 507       608 100 441