Můžete spatřit létat jediný pár orlů bělohlavých v ČR.