Helvína v loňském roce, ještě když jsme byli v Lednickém parku, odlétla a po týdnu hledání jsme ji našli až u Kyjova.