Veřejná vystoupení v ČR

Naše společnost nabízí možnou prezentaci letových ukázek dravců pro různá výročí, firemní akce, reklamní i filmovou spolupráci a další možná využití spojená s pořádáním veřejných akcí. Celý program si společnost technicky zabezpečuje sama a lze poskytnout výklad i v angličtině nebo němčině.

Farma Bolka Polívky

Brněnské výstaviště

ZOO Lešná

Televize a reklamní foto

Mezinárodní sokolnické setkání v Opočně

 a další veřejné akce

Den Země pořádaný pro Kroměřížskou veřejnost

Kontakt:    608 100 442 ,  608 100 441