Stanice pro handicapované živočichy

Naše stanice pro handicapované živočichy je schopna se postarat celoročně nejméně o stovku ptáků. Máme v provozu tři základny rozmístěné na území Brno-venkov, každá o kapacitě třinácti stabilních a několika mobilních voliér. Provoz zde je nepřetržitý. 

1. Kuřím, Havlíčkova 387 tel: 608 100 441

2. Nížkovice 218 tel: 608 100 441

Stanice jsou zařízené na potřebu jak rehabilitační, tak i chovnou. V rámci úspor provádíme i odchovy samotného krmení pro dravce, a to především křepelek.

Často se stává, že jste nuceni sdílet s dravcem společné prostory ve dne i v noci. Děje se to především při dokrmování opuštěných mláďat, nebo vás často sami dravci vyhledávají jako naše orlice.

V přírodě by jste něco podobného nemohli spatřit pohromadě. Dvě mláďata sýčka, jeden mladý výreček a nejmladší sova pálená.

Sovy mají nejraději budky, ale nepohrdnou i košíkem.

Letos se k nám do stanice dostali tři mladí kalousi již v lednu!!! Je to neobvyklé, kdy rodinka kalousů zahnízdila už v prosinci. Dostali se pak i do televize a novin, jako unikátní div přírody. Dostali jména Sněženka, Vločka a Mrazík.

Kalousové na sněhu.

 V našem zařízení jsou i jedinci, kteří jsou trvale handicapovaní. Tyto dravce zařazujeme do záchranného programu  odchovu v zajetí a ve spolupráci s agenturou ochrany přírody  je možné vypouštět jejich mláďata zpět do přírody.

Tabulka přijatých dravců do stanice 2001

Tabulka přijatých dravců do stanice 2002