Na Brněnském výstavišti

Silva Regina

Letos nás opět vyzval sokolnický klub k výstavě a propagaci sokolnictví u nás. Po dobu pěti dnů mohli návštěvníci Brněnského výstaviště shlédnout mimo jiné i výcvik sokolnicky vedených dravců a v rámci osvěty o ochraně přírody se seznámit s 20 druhy dravců a sov. Dvakrát  denně probíhala letová ukázka dravců, kde v rušných podmínkách létalo na deset těchto jedinců.  

I přes velké riziko jsme zde pouštěli i ty nejvzácnější dravce jako je OREL BĚLOHLAVÝ, který  kroužil i několik hodin nad výstavištěm.

Velký obdiv sklidila ale i sova pálená Apolenka.