Vysvětlivky:   

Bílý text - citace z webu J. Hrotka    

Černý text - naše vysvětlení i se zdroji

 

§ 2982 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“). Uvedené ustanovení specifikuje parazitování na pověsti takto: „Parazitováním je zneužití pověsti závodu, výrobku nebo služby jiného soutěžitele umožňující získat pro výsledky vlastního nebo cizího podnikání prospěch, jehož by soutěžitel jinak nedosáhl.“

Ustanovení § 150 trestního zákona je jako objekt trestného činu chráněn .... § 8 obchodního zákoníku, nikoliv však název obecně prospěšné společnosti (o.p.s.). Poskytování služeb jednotlivých o.p.s. nemůže mezi nimi, s ohledem na jejich poslání a účel, docházet k hospodářské soutěži, tyto společnosti ani nevstupují na trh.  Usnesení státního zástupce k našemu prvnímu trestnímu oznámení od p. Hrotka

 

Seiferos - jejich lži. Řeším jen to, co je psáno. Žádné řeči typu jedna paní povídala...na nikoho neútočím, reaguji na lživý text. Ze zápisu jasně plyne, že Hrotek nic neukradl a chlapci věděli, že název Zayferus bude mít Hrotek.

Po letech jsem si přečetl celý leták Seiferos, který prezentují v Lednici na Moravě, a cítím potřebu se veřejně vyjádřit. Musím reagovat už kvůli našim příznivcům, protože když se neozvu, působí to tak, že na těch lžích je něco pravdy.

Stručně k letáčku, který se veřejně rozdává lidem.

 

leták lži.JPG
 (Intenzivní)

 

Rok 2000 - dohoda mezi Hrotkem, Fabiánem a Svobodou. Hrotkovi zůstává název ZAYFERUS a Fabián se Svobodou si ponechají IČO 25 55 81 02 z roku 1999

 

V roce 2000 proběhla "dohoda", kdy p. Hrotek s jeho kamarády ve správní radě nám dali na výběr. Buď vás správní rada propustí, nebo budete souhlasit se změnou názvu a odchodu celé správní rady i se mnou, p. Hrotkem. Znova i s jeho nejčastějším argumentem "mám ochrannou známku!"  - doklad kdy byla známka přeregistrovaná na p. Hrotka.  My si tak můžeme ponechat IČO 25 55 81 02 - to znamená celou společnost, pouze bez jejího názvu a internetové domény Zayferus, ale s kompletní dokumentací a všemi náležitosti co k tomu patří. IČO je hlavní identifikací společnosti a jejím rodným číslem, doklady s ním spojené (kompletně v našem vlastnictví) jsou pak něčím jako jejím rodným listem.

 

 

Zaměřuji se pouze na to, jak to bylo s názvem Zayferus. Dohoda v roce 2000 zněla, že se nová společnost (Fabiána a Svobody) bude jmenovat Oresvo a bude mít staré IČO 25 55 81 02 (nejedná se o IČO 44993226 původní nadace Zayferus, z roku 1992) a na tento název bude také přeregistrována. Chlapci moc dobře věděli, že název Zayferus bude mít Hrotek a chlapci budou mít společnost Oresvo. Z uvedených faktů jasně plyne, že Hrotek nic neukradl.

Museli jsme se podřídit a navrhnout nějaký název (Oresvo byl název existující firmy a tudiž jsme předpokládali, že by neměl být zapsán). Nám mělo být předáno původní IČO 25 55 81 02, takže celá společnost jako taková. Starou nadaci Zayferus IČO 44993226 jsme museli dát již v roce 1998 do likvidace - doklad. Nebyla přeregistrována jak píše p. Hrotek, ale dávno zlikvidována. On založil úplně novou společnost v roce 2001. Předání IČO ve skutečnosti znamená předání celé společnosti se všemi dravci, tech. zařízením i doklady,pohledávkami i dluhy, bankovním účtem a účetnictvím, které má subjekt v povinnosti archivovat po dobu 10 let (jako stále stejná - identická společnost máme vše archivováno dodnes). 

 

Na letáku také píší: "a následně po odchodu ze společnosti nás soudní cestou přinutil název změnit" - další LEŽ, žádný soud

Soudní cestou byly míněny následné vyhrůžky od právníků p. Hrotka, které končily až trestním oznámením a soudním řízením o tři roky později  - Rozhodnutí státního zástupce. Na letáček se opravdu nedá vypsat celý proces. Důležitá je ale podstata jednání. Mimochodem, tento níže uvedený dokument o změně názvu jsme ani nepodepsali. Pro čitelnější obsah z našeho archívu  náš doklad.

 

zápis jednání změna názvu.JPG
 (Střední)

 

 

Takže text v letáčku ,,bývalý zaměstnanec si tajně zaregistroval ochrannou známku“, to myslí zakladatele a svého ředitele J. Hrotka, je lež. Jako společnost jsme dohromady nemohli pokračovat. Byly dvě možnosti - buď Fabiána a Svobodu ze Zayferusu vyhodit anebo se s nimi dohodnout.

I pan ředitel je u o.p.s. pouze jejím zaměstnancem. Díky tomu jak dlouho oba p. Hrotka známe chápu, že měl trošku jiný pocit. Zakladatelé jsme byli samozřejmě všichni tři a všichni tři jsme mohli být pouze zaměstnanci jak praví zákon o o.p.s. "Vlastníkem" se stává stát a to dnem zápisu společnosti. Měli jsme mezi sebou pouze rovnocenný, kamarádský a z naší strany i férový vztah a to, že je někdo ředitel nebo ekonom atp. bylo bezpředmětné. Důležitá byla shoda všech tří. To že si p. Hrotek zaregistroval ochrannou známku (dále jen OZ) bez našeho vědomí není lež, ale pěkný podraz. A byl to další argument proč jsme byli nuceni se vším souhlasit. Okolnosti registrace OZ jsou uvedeny a řádně ozdrojovány níže.

 

 

Vznikla jasná dohoda mezi: ředitelem společnosti Hrotkem a zaměstnanci Fabiánem se Svobodou. Vše kontrolovala správní rada.

Jasná dohoda "s nožem u krku" mezi třemi zaměstnanci a správní radou - kamarády p. Hrotka. Poprvé se někdo zaručil za naši společnost i z jeho strany, a tak jsme toho logicky využili. Tento níže uvedený doklad (jeho plná verze bez přílepek) je ovšem soupis předávacích dokumentů a je stále v našem účetnictví. Protože i správní rada odstoupila z této společnosti, musela vše oficiálně předat zakladatelům P. Svobodovi a Z. Fabiánovi. P. Hrotek ukončil pr. poměr 30. 12. 2000. Samozřejmě celá tato skupina založila úplně novou společnost s tímto naším starým názvem, podle toho jak jsme se "domluvili".  Nevím jestli by to nebylo považováno za protiprávní jednání nebo spíš špatný úmysl poškodit svěřenou společnost. Zákon o O.P.S. na to pamatuje.

Dohoda.JPG
 (Intenzivní)

 

 

Hrotek jako zakladatel, autor názvu a majitel ochranné známky ,,Zayferus“, dostane název Zayferus a doménu www.zayferus.cz

Samozřejmě nemohl nikdy vzniknout žádný oficiální doklad o předání si majetku společnosti mezi zaměstnance obecně prospěšné společnosti, protože v ní ze zákona její zaměstnanci žádné vlastnictví nemají. Dále podotýkám znova, že i p. Hrotek byl naším zaměstnancem zastávající funkci ředitele - manažerská smlouva. Jestli může někdo ředitelovat společnost tří kamarádů nechám na Vás, ale jak to bylo s ochrannou známkou snadno zjistíte zde. Slovem "tajně" je samozřejmě myšleno "bez našeho vědomí" a byla by to zvláštní shoda okolností, kdyby k tomu došlo s dobrými úmysly zrovna v době, kdy ze společnosti p. Hrotek odcházel. Mimochodem činit v rámci o. p. s. jinak než s dobrými úmysly je trestné. Doménu dostal logicky i s názvem, mysleli jsme, že se přejmenovat musíme (i přes již zmiňovanou právní neobhajitelnost ochr. známky) a doména se starým názvem by nám byla tudíž k ničemu.

 

 

a Fabián se Svobodou dostanou IČO. Viz zápis správní rady. Jakékoliv řeči, že jsem něco ukradl, jsou nesmyslné, a řeči o tajném zaregistrování ochranné známky jsou zcela mimo mísu.

Jednou pro vždy - právě IČO je ve skutečnosti něco jako rodné číslo společnosti a dokumenty s ním spojené potom jejím rodným listem. Nelze jej nijak měnit ani přenášet, jak by p. Hrotek rád, abyste jsi mysleli. Výše je soupis dokladů při předání, žádná dohoda. Aby komplikace s OZ nebyly malé, původní OZ si zaregistroval v roce 1992 p. Machař, jeden z prvních tří členů s Hrotkem a Fabiánem (ten o tom nevěděl). Machař v roce 1995 odešel a vystřídal jej P. Svoboda. V roce 2000 získal p. Hrotek OZ od Machaře bez vědomí ostatních zakladatelů. Možné to je, protože v konečném důsledku je ochranná známka v tomto případě právně naprosto bezpředmětná. Jedná se o ochranu průmyslových produktů a komerční sféry jako takové, ne neziskového sektoru, produktů jeho činnosti nebo snad názvu neziskové organizace. 

 

 

 

Rozhodnutí státního zástupce - výsledek soudu o zneužití jména Zayferus

 

 

 

Lze dohledat v Historii na www.zayferus.cz

Historie

 

Zřizovateli této společnosti ale bylo osob více - Fabiánová, Machař, Fabián (stejný doklad o zřizovatelích jako u likvidace)

 

 

Hrotek je jedním ze tří zakladatelů o.p.s. IČO 25 55 81 02: Fabián, Hrotek, Svoboda Zápis u Obchodního soudu, Statut,  Zřizovací listina

 

 

 

 

Posouzení obsahu letáku nechám na každém zvlášť.

 

Musím ale zareagovat na další lež: chlapci mají psáno - český unikát Orel královský – jedná se o křížence. Chlapíci jej ovšem prezentují jako čistý druh – pro Zayferus absolutně nepřijatelné.

Pro veřejnost máme uvedeno větší procento zastoupení druhu: matka 100% orel královský, otec 50% orel skalní s 50% orlem královským - Výsledek 3/4 orel královský - jedná se pouze o malé zjednodušení, obzvlášť oproti těm všem lžím p. Hrotka.  Navíc všem znalým sokolníkům je původ tohoto vzácného druhu v naší kolekci víc než jasný, nijak se s tím ani netajíme a lež by nám z tohoto důvodu ani nic nepřinesla. Jde o to přiblížit lidem jak orel královský vypadá a to Kira prezentuje výborně. S křížením dravců a se ostatně v našem programu nijak netajíme a jeho úskalí do hloubky vysvětlujeme.

Rozhodně naše dravce prezentujeme v čistém a jim důstojném prostředí.

 

Fotky z areálu p. Hrotka pořízené našimi návštěvníky

 

Tak jak to vypadá za dravci vypadají po dlouhá léta i jejich koupadla s vodou.

 

 

Dále povídaní M. Donutila – proboha! Pan Donutil je mistr slova a ten výklad...řeknu to korektně, dar mluvení je dar od boha a naštěstí se nedá okopírovat.

 

"...zajímavým výkladem v brněnském nářečí, které návštěvníkům často připomíná povídání M.Donutila..." Pouze založeno na faktech a hodnoceních návštěvníků a pouze  "PŘIPOMÍNÁ".

 

 

Na reklamě z roku 2016 mají vyfocené karančo, i když ho u nich nikdo na ukázkách neviděl. Proč asi? Protože karančo je v zámecké zahradě velmi populární. Tak se dá na letáček, aby si to lidé pletli. Pochopitelně karančo nemají.

 

 

Tento obrázek je naše stará reklamní cedule a je na ní velmi malá nenápadná fotečka karančete jižního. Tento druh jsme ve sbírce měli v roce 2001 - 2005 a rozhodně ještě dřív než jej vystavila konkurence. Nicméně nebyl žádným reklamním tahákem - viz foto celé cedule. Předělávat každý rok finančně náročné informační cedule nám připadá neekologické. Proto tiskneme každý rok nový aktuální letáček, kde jsou všechny novinky uvedeny, nebo vymazány. Je tedy samozřejmě lež od p. Hrotka, že karančo máme na letáčku!

 

 

Letáček 2017.

 

 

Zde "velmi populární" karančo p. Hrotka a vystoupení prezentující maximálně jeho hlad

 

 

leták Bol.JPG
 (Střední)

 

 

 

Na celkové dokreslení jejich jednání zasílám stížnost ze základní školy, k tomu není co dodat.

Stížnost na nekalé praktiky Seiferos.jpg
 (Střední)

Naopak, je hodně co dodat. Pravidelně jezdíme zhruba po třech letech opakovaně na konkrétní základní školy. Předběžně jsme již domluveni s řediteli škol na termínu. V Ústí nad Orlicí (jsou zde 3 školy, které už 20 let navštěvujeme) jsme byli v roce 2000 na všech školách, ještě pod starým názvem Zayferus (příjmový doklad ze ZŠ Třebovská, Ústí nad Orlicí). Další návštěva byla již domluvena na rok 2004/2005. Při telefonickém potvrzení termínu mi ředitelka sdělila, že chce ukázku s původní organizací, která u nich byla a nešlo ji vysvětlit po telefonu celou situaci. Musel jsem dojet osobně a podat ji vysvětlení, že jsme ta stejná společnost, pouze že jsme museli zrušit náš starý název Zayferus. Nedoložil jsem ji to žádným dokladem a doufal, že paní ředitelka vše dobře pochopila. Nastal ovšem problém, Hrotek dojel k ředitelce osobně také, přesvědčil ji a zmanipuloval naše vysvětlení. Dokonce ji ovlivnil natolik, aby napsala stížnost na Českomoravskou mysliveckou jednotu, pod kterou spadá i Klub sokolníků. Samozřejmě jsem nemohl tuto pomluvu nechat být a opět osobně jsem p. ředitelku navštívil, tentokrát se všemi doklady. Po dlouhém vysvětlování vše pochopila a omluvila se za předešlé nedorozumění, ukázku ovšem nesjednala ani s jednou společností - "máme si to nejdřív vyřešit mezi sebou". Nicméně další rok 2006 jsme na této škole už ukázku uskutečnili a pravidelně ji zde pořádáme dodnes

Děkovný dopis z této školy 2016

 

Toto vše vzniklo pouze manipulací p. Hrotka z fakty, překrucováním pravdy a dokonalým ovlivněním zainteresovaných osob. Moc dobře jej známe a proto to i zcela chápeme, nikdy jsme to paní ředitelce neměli za zlé. Také musíme znova přiznat, že jsme si to z části způsobili i díky naší naivitě a lehkovážnosti.

 

 

 

Závěrem: hranice mezi výborným dravcem a zkaženým dravcem je velice tenká. Sokolnictví je velmi náročná záležitost a stojí to neskutečně hodně času. Létám s dravci na Vánoce, na Silvestra, létám prostě každý den, aby dravci měli dobrou fyzickou kondici. Když se dravcům nebudete věnovat a navíc tomu nerozumíte, začnou sedat po stromech a pak ukázka vypadá, jak vypadá. Pak se lidem říkají nepravdivé informace, aby se zakryla vlastní neschopnost. Následně jejich posluhovači, kteří absolutně neví, jak to skutečně bylo, píší na naše stránky nenávistné vzkazy. Jsem rád, že naši příznivci mají vkus.

S úctou Jiří Hrotek, Zayferus.

 

 

Závěr: Nemám rozhodně tolik zkušeností jako bývalý kamarád. Má přeci přede mnou 20 let náskok, tak jako uvádí na svých stránkách. Jsem mu ale přesto vděčný za to, že mě k dravcům na začátku přivedl. To myslím naprosto vážně, jen už mám trošku jiný pohled na tyto ptáky. Neberu je jen jako nějakou věc kterou můžu odložit, nebo prodat když mě nějak nevyhovuje. Vztah k dravci je pro mě již navždy, ať budu tuto profesi dělat dál nebo nikoli. Jsou to tvorové se silnou osobností a měli by mít naši úctu jako velká výjimečnost v přírodě. Od toho se odvíjí i můj vztah k lidem a proto i k mému bývalému kamarádovi necítím žádnou zášť, pro mě je jen nějak nemocný člověk. Lituji ho jako člověka, který cestu k dravcům promrhal na svém egu a sebestřednosti. Věřím lidem, že si udělají obrázek sami a nenechají se nikým manipulovat, o pravdě, slušnosti, vkusu a citu.

 

 

 

Děkuji,

 Petr Svoboda